Документи

Статут Града Бијељина

Статутом Града Бијељина уређени су подручје, сједиште и симболи Града Бијељина, као јединице локалне самоуправе у Републици Српској, остваривање људских права и слобода и остваривање гарантованих права националних мањина, послови Града, организација и рад органа Града, акта и финансирање послова, јавност рада, облици учешћа грађана у локалној самоуправи, сарадња са другим јединицама локалне самоуправе, поступак за доношење и измјену статута и друга питања од локалног интереса.Након доношења одлуке Скупштине Града о утврђивању Нацрта Статута града Бијељина и одређивању јавне расправе, Градоначелник је образовао Радну групу за праћење јавне расправе. Нацрт Статута Града је доступан јавности путем штампаног додатка у "Семберским новинама" од 14. фебруара 2017. године, као и путем званичне интернет-странице Града www.gradbijeljina.org. Упућен је позив јавности, свим заинтересованим грађанима и правним субјектима да се укључе у јавну расправу и дају своје коментаре, приједлоге, примједбе и мишљења, како би се дошло до приједлога Статута који би у највећој мјери одражавао стварне интересе и потребе грађана.

Сви заинтересовани за учешће у јавној расправи могу своје приједлоге и мишљења доставити на адресу Градске управе Града Бијељина (Трг краља Петра I Kарађорђевића 1, 76 300 Бијељина, са назнаком "Приједлози за Статут Града") или на адресу електронске поште  [email protected]. Поред овога, Радна група ће организовати посебне састанке на које ће бити позвани представници разних организација са подручја Града, како би могли непосредно да изнесу своја мишљење и приједлоге. Распоред ових јавних састанака ће такође бити објављен на сајту Града.

Јавна расправа о нацрту Статута Града завршава се 10. марта 2017. године, до када сви заинтересовани имају могућност да дају своје примједбе и приједлоге. 

О терминима јавних расправа са заинтересованим организацијама и грађанима јавност ће бити накнадно обавијештена.


 

Одлука о утврђивању нацрта и о спровођењу јавне расправе о нацрту Статута Града Бијељина
0.03 MB
Нацрт Статута Града Бијељина
0.41 MB
Статут Града Бијељина
0.29 MB