Документи

План капиталних инвестиција

План капиталних инвестиција 2015-2017.

Јединице локалне самоуправе улажу у комуналну инфраструктуру како би могле да пружају услуге својим грађанима на квалитетан начин и да задрже, односно, привуку домаће и стране инвеститоре. Једно од најважнијих питања за локалне самоуправе је како планирати и финансирати изградњу нове инфраструктуре, с обзиром да су буџетска средства често недовољна за финансирање капиталних инвестиција у максималном обиму. Из тог разлога, системски приступ планирању капиталних инвестиција омогућава локалним самоуправама боље искоришћавање капацитета локалног буџета и омогућава бољи приступ садашњим изворима финансирања (претприступним фондовима ЕУ и другим донаторским средствима, као и средствима из домаћих извора финансирања).

План капиталних инвестиција Града Бијељина је план који покрива капиталне пројекте за период од три године и садржи све јавне инвестиције које су планиране на територији Града Бијељина или су у његовој надлежности.

Израда свеобухватног инвестиционог плана ће допринијети развоју нових и побољшању постојећих услуга грађанима и омогућити спровођење главних стратегија развоја Града, прије свега Стратегије развоја Града Бијељина до 2023. године.

Овај документ је припремљен од стране Одељења за локални економски развој и европске интеграције, Радне групе за израду Плана капиталних инвестиција и Плана развоја комуналне инфраструктуре на подручју Града Бијељина, као и представника органа Градске управе, буџетских корисника, јавних предузећа, установа, удружења грађана и других субјеката друштвеног живота.

Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу Плана капиталних инвестиција за 2016. годину
0.46 MB
Извјештај о извршењу Плана капиталних инвестиција за 2016.годину
0.96 MB
План капиталних инвестиција Града Бијељина 2016-2018.
0.77 MB
Закључак о усвајању Плана капиталних инвестиција за 2016. годину
0.5 MB
Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу Плана капиталних инвестиција за 2015. годину
0.56 MB
Извјештај о извршењу Плана капиталних инвестиција за 2015.годину
0.56 MB
План капиталних инвестиција Града Бијељина 2015-2017.
19.86 MB