Документи

Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту

Адреса:
Улица Карађорђева 4
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 128
Факс: +387 (0)55 233 153
Адреса електронске поште:  [email protected]

Вршилац дужности начелника: Радомир Марјановић


 

Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту врши стручне, управне и друге послове из надлежности Града који се односе на:

- борачку и инвалидску заштиту
- заштиту цивилних жртава рата,
- послове из области заштите и спасавања грађана и материјалних добара од елементарних и других несрећа
- цивилне заштите у Граду
- друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада. 

У Одјељењу за борачко-инвалидску и цивилну заштиту организовани су одсјеци: 

- Одсјек за управно-правне послове и заштиту корисника
- Одсјек за цивилну заштитуОдсјек за управно-правне послове и заштиту корисника

Адреса:
Карађорђева улица 4
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 153

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Жељка Грујичић


У Одсјеку за управно-правне послове и заштиту корисника обављају се следећи послови:
- утврђивање статуса и признавања права
- осигуравање здравствене и социјалне заштите
- обезбјеђивање исплате мјесечних примања
- вођење војних и других евиденција
- други стручни послови који су у вези са системом борачко-инвалидске заштите на подручју Града Бијељина.

 


. . . . . . . . . . 


Одсјек за цивилну заштиту

Адреса:
Карађорђева улица 4
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 190

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Драго Ристић

У Одсјеку за цивилну заштиту обављају се следећи послови:
- припрема и израда планова, програма и аката из области заштите и спасавања грађана и материјалних добара од елементарних и других несрећа
- припрема аката и организовање активности у систему Цивилне заштите, у складу са законом, плановима и програмима Града
- организовање и извођење обуке и вјежби припадника Цивилне заштите, односно јединица и повјереника
- организовање и спровођење мјера цивилне заштите
- распоређивање у структуре Цивилне заштите и вођење прописане евиденције за припадике Цивилне заштите
- вођење прописане евиденције МТС-а за потребе Цивилне заштите
- планирање и вршење набавке средстава и опреме за заштиту и спасавање, односно Цивилну заштиту и старање о њиховој исправности и чувању
- давање стручних упутстава грађанима, привредним друштвима и другим правним лицима по питањима заштите и спасавања односно Цивилне заштите
- израда извјештаја, анализа, информација, програма и других материјала и аката за надлежне републичке и градске органе и институције.

Конкурс за стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске додјелом пет стамбених јединица у закуп на локацији Амајлије
0.06 MB