Документи

Агенција за развој малих и средњих предузећа

Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина

slika

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Улица Меше Селимовића 2
76 300 Бијељина

Телефон/факс: +387 (0)55 204 024

Адреса електронске поште: [email protected]
Интернет-страница: www.agencijamsp.com
 

Агенцију за развој МСП Града Бијељина основала је 2006. године Скупштина општине Бијељина. Формирана је у складу са Законом о развоју малих и средњих предузећа са циљем афирмације предузетништва односно приватног сектора.
Основни задатак Агенције је стварање услова за развој МСП-а на територији Града Бијељина, пружањем директне подршке привредницима и пружањем квалитетних пословних услуга.

ФУНКЦИЈЕ АГЕНЦИЈЕ :

 1. Активности усмјерене на пружање помоћи приликом оснивања и почетка рада малих и средњих предузећа
  • израда пословног плана
  • пружање услуга за дефинисање циљног тржишта и циљних корисника
  • информисање о правном оквиру пословања и регистрације предузећа
  • израда оснивачких и других докумената
  • информисање о доступним изворима финансирања
 2. Подршка постојећим-регистрованим предузећима
  • израда нових и ажурирање постојећих пословних маркетинг планова
  • промоција МСП-а и учешће на сајмовима
  • подршка при увођењу система менаџмент квалитета према серији ISO стандарда и HCCP-а.
  • подршка развојним пројектима.
 3. Остале активности Агенције:
  1. Израда информативних брошура, водича са корисним информацијама за потенцијалне и постојеће привреднике
  2. Формирање предузетничке библиотеке у циљу пружања инфо-подршке привредницима
  3. Идентификација, прикупљање, припрема, израда и учешће на тендерима за пројекте из свих области, који ће омогућити кредите и донације за развој МСП-а и приватног сектора.
  4. Праћење прописа и мјера Владе РС које се односе на субвенције, регресирање и подстицај појединих привредних дјелатности као и међународних грантова за подстицај, те пружање помоћи корисницима да остваре право на исте.

ЦИЉЕВИ АГЕНЦИЈЕ:

 • оснивање нових малих и средњих предузећа
 • стварање нових радних мјеста
 • запошљавање младих стручњака
 • реализација нових инвестиција
 • увођење пореских олакшица
 • побољшање рада МСП-а
 • повећање животног стандарда.

Све активности коју обавља Агенција су транспарентне, што значи да сви подстицаји иду преко јавних позива у којим су дефинисани критеријуми за аплицирање пројеката.

Сви подстицаји иду у смјеру развоја и афирмације предузетништва, односно приватне иницијативе.

Пројекти морају да садрже развој производа, односно прерађивачке капацитете, извозну компоненту, запошљавање, увођење нових технологија, еколошку прихватљивост. 

Извјештај о раду Агенције за 2015. годину
0.54 MB
Програм рада Агенције за развој малих и средњих предузећа за 2016. годину
0.61 MB
Јавни позив за додјелу средстава за развој малих и средњих предузећа на подручју Града Бијељина за 2015. годину
0.05 MB
Програм рада Агенције за мала и средња предузећа за 2014. годину
0.43 MB
Формулар - захтјев за пројекте МСП
0.04 MB
Програм рада Агенције за мала и средња предузећа за 2015. годину
0 MB
Извјештај о раду Агенцје за мала и средња предузећа за 2014. годину
0 MB