Документи

План јавних набавки Града Бијељина

Измјена I - Годишњи план јавних набавни за 2017. годину
0.24 MB
Одлука о измјени и допуни годишњег плана јавних набавки града Бијељина за 2017. годину ( I )
0.07 MB
Одлука о доношењу годишњег плана јавних набавки Града Бијељина за 2017. годину
0.05 MB
Годишњи план јавних набавки за 2017. годину
0.54 MB