Документи

Позиви за достављање понуда у поступку додјеле уговора из анекса II дио Б

ПОЗИВ ЗА ДОСТ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - НАБ.УСЛ.ИЗРАДА ШУМСКО – ПРИВРЕДНЕ ОСНОВЕ ЗА ПРИВАТНЕ ШУМЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018.-31.12.2027.
0.37 MB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РУЧКА/ВЕЧЕРЕ И ПРЕНОЋИШТА ИЗ ФОНДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ГОСТЕ, ШИФРА: ОЗП-10/17 - УГОВОР 4
0.3 MB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РУЧКА/ВЕЧЕРЕ И ПРЕНОЋИШТА ИЗ ФОНДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ГОСТЕ, ШИФРА: ОЗП-10/17 - УГОВОР 3
0.3 MB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РУЧКА/ВЕЧЕРЕ И ПРЕНОЋИШТА ИЗ ФОНДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ГОСТЕ, ШИФРА: ОЗП-10/17 - УГОВОР 2
0.3 MB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РУЧКА/ВЕЧЕРЕ И ПРЕНОЋИШТА ИЗ ФОНДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ГОСТЕ, ШИФРА: ОЗП-10/17 - УГОВОР 1
0.3 MB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА: ОЗП-Н- 01-П1/17
0.74 MB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА: ОЗП-Н- 01/17
0.3 MB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТА „ПРИЛИКА ПЛУС“- ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА РАДНОМ МЈЕСТУ ШИФРА: КГН-14/17
0.25 MB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ ЗА ТРИ ЈЛС НА ТЕМУ ИНВЕСТИЦИОНЕ ПРОМОЦИЈЕ ШИФРА: КГН-05/17
0.63 MB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКА ЗА ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕМУ ПРИПРЕМЕ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА И ИЗРАДЕ БИЗНИС ПЛАНОВА ШИФРА:КГН-04/17
0.64 MB
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б набавка услуге – услуге семинара и стручног усавршавања за потребе Градске управе Града Бијељина, шифра: ОЗП-09/17
0.48 MB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНКЕСА II ДИО Б НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ДАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА: КГН-22-п1/16
0.39 MB
Прилог уз прилог I
0.47 MB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНКЕСА II ДИО Б НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ДАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА: КГН-22/1
0.4 MB
Прилог уз прилог I
0.47 MB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНКЕСА II ДИО Б НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ДАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА: КГН-22/1
0.4 MB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГЕ СЕМИНАРА И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА СЗП-Н-02/16
0.36 MB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГА – ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЈЕСТУ, ШИФРА СЗП-19-п2/16
0.47 MB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГА – ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЈЕСТУ, ШИФРА СЗП-19-п1/16
0.47 MB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГА – ИСПИТИВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ АПАРАТА ЗА ЗАШТИТУ ОРГАНА ЗА ДИСАЊЕ, ШИФРА СЗП-20/16
0.52 MB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГЕ СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА ВАТРОГАСАЦА ШИФРА: СЗП-21/16
0.52 MB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - НАБАВКА УСЛУГА – ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЈЕСТУ, ШИФРА: СЗП-19/16
0.48 MB