Документи

Тендерска документа у поступку јавне набавке за преговарачки поступак без објављивања обавјештења

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈН - УСЛУГА ВРШЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2017. И 2018.ГОДИНИ ШИФРА:ПР-01-п1/17
0.7 MB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА ПР-01-п1/17
0.04 MB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈН РОБА - НАБАВКА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2017. И 2018.ГОДИНЕ ШИФРА:СЗП-07 (3Лот-а)-лот1-п2/16(НЕПЛАНИРАНА)
0.68 MB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СЗП-07(3 лота)-лот 1-п2/16
0.04 MB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈН РАДОВА - ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ У ОКВИРУ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ II, ШИФРА:СКП-Н- 01/17 (наставак пројекта СКП-28/16)
0.73 MB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-н-01/17 (наставак пројекта СКП-28/16)
0.11 MB
ТЕНД.ДОКУМЕНТ. У ПОСТ.ЈН УСЛУГА-УГ.ВИШКА ПОТР.УСЛУГА ПРИЛ.РЕАЛ.УГ.КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОРГ.ЗИМ.СЛ.У СЕЗ.2016/2017-РАД КОМПЛ.МЕХ.НА Ч... ДОД.УГ.НА УГ. 02-02-404-119/16-ЛОТ1,ШИФ: СКП-19(2лота) лот 1-у1/16
0.49 MB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-19(2 лота)-лот 1-у1/16
0.12 MB
ТЕНД.ДОКУМЕНТ. У ПОСТ.ЈН УСЛУГА-УГ.ВИШКА ПОТР.УСЛУГА ПРИЛ.РЕАЛ.УГ.КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОРГ.ЗИМ.СЛ.У СЕЗ.2016/2017-РАД КОМПЛ.МЕХ.НА Ч... ДОД.УГ.НА УГ. 02-02-404-119/16-ЛОТ2,ШИФ: СКП-19(2лота) лот 2-у1/16
0.49 MB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-19(2 лота)-лот 2-у1/16
0.12 MB
ТЕНД.ДОКУМЕНТ.-УГОВАРАЊЕ ВИШКА,МАЊКА И НЕПРЕДВ.РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛ.УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ПРОШИР. МОСТА НА ЛОК. ПУТУ Л-17 В.ОБАРСКА–МЗ ГРАДАЦ–ДОД.УГ. НА УГ. БР: 02-404-100/16-ЛОТ1 ОД 11.7.2016.Г.
0.75 MB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-31(ц1, 2 лота)-лот 1-у1/16
0.12 MB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-36-у2/16
0.08 MB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТУПКУ ЈН РАДОВА - УГ. ВИШКА ПОТ. РАД. ПРИЛИКОМ РЕАЛ. УГ. КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА АСФ. УЛ. БРАЋЕ ЛАЗИЋ У МЗ ЈАЊА , ДОД. УГ. НА УГ. БР: 02-404-132/16 ОД 31.10.2016. ГОД., ШИФ: СКП-36-У2/16
0.37 MB
ТЕНД. ДОК. Ј.Н. РАДОВА - УГ. НЕПРЕДВ. РАДОВА ПРИ РЕАЛИЗ. УГ. КОЈИ СЕ ОДН. НА ИСКОП КАНАЛА Ј-1-1-1 У Н. НАСЕЉУ ЈАЊА – ДОД. УГ. НА УГ. 02-404-109/16-ЛОТ ОД 24.08.2016. ШИФ:СКП-31 (ц2,4 Лота) Лот 4-у1/16
0.44 MB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-31(ц2, 4 лота)-лот 4-у1/16
0.04 MB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СЗП-15/16
0.08 MB
ТЕНД. ДОК. У ПОСT. ЈН УСЛ.-УСЛУГЕ ТЕК. И ПРЕВ. ОДРЖ. ПОСТОЈЕЋЕГ ИНФ. СИСТЕМА ЗА УВЕЗИВАЊЕ МАТ. КАНЦ. И УСЛУГЕ КОРИШ. Е- mail СЕРВЕРА И КОНТ. ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ ТОКОМ 2017. И 2018. ГОД.,ШИФ:СЗП-15/16
0.4 MB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА БиЗ-03-у1/16
0.08 MB
ТЕНД. ДОК. У ПОСT. ЈН РАДОВА УТВ. ВИШКА И МАЊКА РАДОВА И УГОВ. НЕПРЕД, РАД. НА ДОГР. И РЕК. ДЕПОА МУЗЕЈА И ИЗГР. СПОМЕН СОБЕ ПОГ. БОР. РС ДОД УГ 1 НА УГ БР:02-404-75/16 ОД 30.05.2016.,ШИФ:БИЗ-03-у1/16
0.49 MB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА БиЗ-04-у1/16
0.08 MB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТ. ЈН РАДОВА УТВР. ВИШКА РАДОВА И УГ. НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА САНИРАЊУ СТАМБ. ПОРОДИЧНИХ ОБЈ. КОРИСНИЦИМА БИЗ-а,ДОД. УГ. 1 НА УГ. 02-404-102/16 ОД 26.07.2016. ГОД.,ШИФ: БИЗ-04-У1/16
0.5 MB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА ДД-05-у2/16
0.08 MB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТ. ЈН РАДОВА УТВ. МАЊКА И ВИШКА И УГ. НЕП. РАДОВА НА ИЗГ. ПЕТОРАЗРЕДНЕ ПОД. ШКОЛЕ И ОБЈ. ВРТИЋА У НАСЕЉУ ЛЕДИНЦИ –VI ФАЗА, ДОД. УГ. 2 НА УГ. БР:02-404-60/2016 ШИФРА:ДД-05-У2/16
0.71 MB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-н-03(2 лота)-лот 2-у1/15
0.08 MB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТ. ЈН РАДОВА УГ. ВИШКА ПОТРЕБНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛ. УГ. НА САНАЦИЈИ УДАРНИХ АСФАЛТНИХ РУПА НА ЛОК. И НЕК- ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БН–ЛОТ2,ДОД. УГ. НА УГ. БР:02-404-164/15-ЛОТ2
0.66 MB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-13(5 лотова)-лот 4-у1/16
0.08 MB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТ. ЈН УСЛУГА УГОВ. ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ РЕАЛ. УГОВ. КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОДРЖ.-ПОШЉ. НЕК. ПУТЕВА,ЛОТ2,ДОД. УГОВ. НА УГОВ. БРОЈ:02-404-66/16–ЛОТ4,ШИФ.СКП-13(5Лотова)-ЛОТ 4-У1/16
0.66 MB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-13(5 лотова)-лот 2-у1/16
0.08 MB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТ. ЈН УСЛУГА УГОВ. ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ РЕАЛ. УГОВ. КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОДРЖ.-ПОШЉ. НЕК. ПУТЕВА,ЛОТ2,ДОД. УГОВ. НА УГОВ. БРОЈ:02-404-66/16–ЛОТ2,ШИФ.СКП-13(5Лотова)-ЛОТ 2-У1/16
0.85 MB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-15(2 лота)-лот 1-у1/16
0.08 MB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТ. ЈН УСЛ. УГОВ. ВИШКА ПОТ. УСЛ. ПРИЛИКОМ РЕАЛ. УГ. НА РЕД. ОДРЖ. ЛОК. И НЕК. ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛ. НА ПОД. ГРАДА БН ДОД. УГ. НА УГ. БР: 02-404-39/16 ЛОТ1,ШИФ. СКП-15(2лота)-лот1-у1/16
0.52 MB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-13(5 лотова)-лот 1-у1/16
0.08 MB
Позив за дост. понуда о набавци:УГОВ. ВИШКА ПОТ. УСЛ. ПРИЛИКОМ РЕАЛ. УГОВ. КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОДРЖ. НЕК. ПУТЕВА-ЛОТ 1, ДОД. УГ. НА УГ. БР:02-404- 66/16–ЛОТ1 ОД 30.05.2016.,ШИФ.:СКП-13(5Лот.)-ЛОТ1-У1/16
0.14 MB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-13(5 лотова)-лот 5-у1/16
0.08 MB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТУПКУ ЈН УСЛУГА УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ШИФРА:СКП-13 (5 лотова)- ЛОТ 5-У1/16
0.65 MB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТУПКУ ЈН УСЛУГА ВРШЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2016. ГОДИНИ, ШИФРА:ПП-03/16
0.44 MB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТУПКУ ЈН УСЛУГА ИЗРАДА ГЛ.ПРОЈЕКТА НОВОГ МОСТА БР.1 ПРЕКО РИЈЕКЕ ЈАЊЕ НА СТАЦИОНАЖИ СТ.0+895.15 ДОДАТНИ УГОВОР 1 НА ОСН. УГОВОР БР. 02-404-43/15 ОД 18.05.2015. ШИФРА: СКП-30-(Ц1)-У1/15
0.29 MB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ВРШЕЊЕ СУЗБИЈАЊА ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА:ПП-н-01/16
0.71 MB