Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Грантови Владе Јапана

slika

Влада Јапана је први пут 1989. године покренула програм помоћи под називом “Grass Roots Projects (ГАГП)”, темељни пројекти, као додатак Генералном програму помоћи Владе Јапана. Од 1996 године. преко 180 пројекта у укупном износу од cca. 10 милиона евра / 19 милиона КМ је имплементирано у Босни и Херцеговини у оквиру ГАГП програма.

У оквиру ГАГП грантови се додељују јавним институцијама ТОКОМ ЦИЈЕЛЕ ГОДИНЕ (општинама и општинским јавним подузећима), основним школама, домовима здравља или организацијама цивилног друштва које спроводе релативно мале пројекте.

Приоритети
Унутар програма ГАГП, Јапан подржава широк спектар пројеката који се базирају на основне људске потребе, као и оне који се базирају на сигурност. У Босни и Хецеговини већина пројеката који се имплементирају унутар ГАГП спада у сљедеће категорије:
- Помоћ активностима за деминирање
- Јавно здравство
- Образовање
- Социјална заштита
- Рурални развој

ГАГП финансира изградњу и/или набавку опреме и/или материјала. Сви предложени материјали, опрема и услуге, треба да буду набављени од домаћих добављача.
Максималан износ расположивих средстава по пројекту је приближно 156,000.00 КМ.
Апликација је релативно лака и на српском је језику што додатно олакшава процес аплицирања.

Све детаљне информације су на линку:

http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/BHS/EconomicGAGP.html


 

Грантови за Мале акције Амбасаде Швајцарске

slika

Стратегија сарадње Швајцарске у БиХ усредсређује се на велике, дугорочне програме. У циљу давање подршке комплементарним иницијативама, Амбасада Швајцарске у БиХ може додатно (су)финансирати пројекте домаћих организација кроз грантове за Мале акције.
Циљ грантова за Мале акције је пружање подршке иновативним, малим и друштвено релевантним интервенцијама ограниченог трајања које доприносе постизању резултата наведених у швајцарској стратегији за сарадњу са БиХ за период 2017-2020. Постоји значајан потенцијал за додатну вриједност у Малим акцијама када се идентификују аутентични, креативни пројекти са могућим видљивим учинцима, те када је потребно испробати нова локална партнерства.
Мале акције могу имати велику видљивост и/или имати симболичан карактер, па су стога атрактивне за - дјелимично - финансирање од стране Швајцарске. Осим тога могу имати и катализаторски карактер за подржавање продора нових идеја или приступа, а могу бити заснованe и на потврђеним искуствима и праксама завршених пројеката (капитализација).
Амбасада је усредсређена на пружање подршке пројектима у свим дијеловима БиХ.

Пријаве
Амбасада моли заинтересоване да прво прочитају критеријуме прихватљивости и услове на сљедећем линку
Подносиоци пријаве могу послати електронске примјерке уредно попуњеног обрасца за пријаву и приложеног обрасца буџета на електронску адресу уз навођење предмета: „Application to the Small Actions“ (Пријава за Мале акције).
Пријаве са траженим доприносом у износу од 40.000 КМ или у већем износу морају се поднијети на енглеском језику, а остале пријаве се могу поднијети било на енглеском било на званичним језицима у БиХ.
Свака организација или установа може добити средства само за један пројекат у текућој фази Малих акција Амбасаде (2017 - јануар 2019).
Детаљне информације су на линку: https://www.eda.admin.ch/countries/bosnia-and-herzegovina/bs/home/razvojna/projekti/small-actions.html


 

Јавни позив за додјелу средстава за подстицај развоја start-up пројеката

slika

На основу члана 41. став 2. алинеја г) Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник Републике Српске“, број: 50/13), члана 16. став 1. тачка 3. и члана 9. став 1. и 2. Одлуке о оснивању Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 32/16) и члана 27. став 1. тачка 3. и члана 16. став 1. и 2. Статута Агенције за развој малих и средњих предузећа („Службени гласник Града Бијељина“, број: 4/17), члана 11. Правилника о начину остваривања субвенција за подстицај развоја МСП-а и самосталних предузетника („Службени гласник Града Бијељина“, број: 7/17), а у складу са Програмом рада Агенције за развој малих и средња предузећа Града Бијељина за 2017. годину, в.д. Директора Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина расписује:

 

Ј А В Н И  П О З И В за додјелу средстава  за  подстицај развоја start-up пројеката

1. Предмет

Предмет Јавног позива је додјела бесповратних финансијских средстава у складу са чланом 9. став 1. Одлуке о оснивању Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина (‘’Службени гласник  Града Бијељина’’ број 32/16), додјељују се подстицајна средства за развој малих и средњих предузећа из буџета оснивача у циљу побољшања општих услова за развој и конкурентност малих и средњих предузећа на подручју Града Бијељина, а у складу са Програмом рада Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2017. годину.

2. Намјена средстава

- Запошљавање нових радника, лица која се налазе на евиденцији Завода за запошљавањe Бијељина
- Набавку машина, опреме и алата
- Улагања у технолошка унапређења

Цијели текст Јавног позива и Захтјев за додјелу средстава за подстицај развоја start-up пројеката су на линку: www.agencijamsp.com/cir/4.projektijavni_pozivi.html


 

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској за 2017. годину

slika

На основу члана 2. Правилника о суфинансирању програма и пројеката студентских организација („Службени гласник Републике Српске“ бр. 33/11, 63/13 и 13/17), Министарство просвјете и културе Републике Српске расписује:  

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској за 2017. годину

 

I
 
Расписује се јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа за 2017. годину, из сљедећих области:
1. студентско организовање, међународна сарадња, организација међународних студентских скупова и сусрета, укључивање у међународне студентске асоцијације и учешће у заједничким активностима, посјета међународним студентским скуповима и сусретима,
2. стручни програми, трибине и предавања, научно-стручни радови, пројекти и елаборати од интереса за систем високошколског образовања,
3. спортске и културне активности и едукација,
​4. студентски медији и
5. остали пројекти који доприносе унапређењу студентскпг рада и организовања, студентског стандарда, заступању интереса и права студената.
 
II
 
Право подношења пријаве на Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској, за 2017. годину из области наведених у тачки I имају:
1. студентска представничка тијела изабрана према Закону о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 ,84/12, 108/13,  44/15 и 90/16),
2. студентске организације регистроване код надлежних органа у складу са важећим законским прописима,
3. асоцијације студентских организација.

 

Рок за подношење пријава је 30 дана, а конкурс је доступан на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net) - на страници Министарства просвјете и културе.

Конференција о отпадним и пијаћим водама БиХ

slika

Отпадне воде и пијаће воде Босне и Херцеговине биће теме “Бизнис за Бизнис” (B2B) конференције која ће бити одржана у сриједу, 07.06.2017. године у Бијељини у заједничкој организацији компаније Resenva Consulting из Новог Сада и Града Бијељине.

Сви учесници, односно бројне иностране, регионалне и домаће компаније, институције и експерти, имаће јединствену прилику за упознавање са носиоцима 19 потенцијалних пројеката укупне вриједности 40 милиона евра из области пијаћих и отпадних вода, који се односе на планирање, изградње, инсталације, реконструкције, и друго.

Свака од седам локалних влада биће представљена од стране једног званичника локалне самоуправе, представника комуналног предузећа као и PPP – експерта овлашћеног за потписивање тендерских и пројектних докумената. Овај концепт конференције омогућава да заинтересиране компаније приликом директих сусрета остваре пословну сарадњу.

У четвртак, 08.06.2017. године организован је обилазак пречистача отпадних вода у Бијељини у организацији градоначелника господина Миће Мићића за све учеснике конференције.

Компаније ће имати и прилику да се представе у изложбеном простору у коме ће се одржавати неформални састанци учесника, што ће бити прилика за упознавање са новим технологијама и добром праксом у области третмана вода у земљама Европске уније.

Регистрација за догађај обавља се путем линка: http://resenva-consulting.info/kalendar/registracija-za-dogadjaje
или e-maila: [email protected]

 

Прелиминарна ранг листа за додјелу средстава удружењима грађана која су учествовала на јавном позиву за финансирање пројеката из буџета Града Бијељина у 2017. години

slika

Јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина, број:02-014-1-97/17.

Списак пројеката који (ни)су испунили услове јавног огласа, односно Одлуке о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина, можете наћи на сљедећем линку: http://sobijeljina.org/download/2017_-_preliminarna_rang_lista.pdf

Списак улица које ће бити затворене од 25. маја до 03. јуна 2017. године

slika

Због прослава матура, за саобраћај ће 25.05., 29.05., 31.05., 01.06. и 02.06. у периоду од 18:00 до 20:00 часова, бити затворене сљедеће улице:
- Вука Караџића (цијела улица)
- ​Трг краља Петра I Карађорђевића
- ​Карађорђева (од раскрснице са Улицом патријарха Павла до раскрснице са Улицом кнеза Милоша)

Због одржавања Међународног фестивала дјечијег и омладинског фолклора, за саобраћај ће бити затворене сљедеће улице:
​26.05. у периоду од 16:00 до 17:00 часова - Меше Селимовића (цијела улица од кружне раскрснице код Гаруље до Улице Вука Караџића) и Вука Караџића (цијела улица)
​27.05. у периоду од 17:00 до 20:00 часова - сва паркинг мјеста са десне стране од раскрснице са Улицом Патријарха Павла до раскрснице са Улицом кнеза Милоша

Због дефилеа Љељенча - Центар - Љељенча и одржавања Мото феста, 03.06. од 16:00 часова, за саобраћај ће бити затворене сљедеће улице:
​- Стефана Дечанског
- Цара Уроша
- Сремска
- ​Живојина Мишића
- Београдска
- ​Рачанска
- Српске добровољачке гарде
- Трг ђенерала Драже Михајловића
- Меше Селимовића
- Вука Караџића
-​ Николе Тесле
- ​Гаврила Принципа
- ​Незнаних јунака

(Извор: Одсјек за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине)

Прелиминарна ранг листа за додјелу средстава удружењима грађана која су учествовала на јавном позиву за финансирање пројеката из буџета Града Бијељина у 2017. години
0.14 MB
Оглас о поновној продаји непокретности означене као кп. 1749/1, к.о. Црњелово Горње
0.2 MB
Опште обавјештење о набавци – Пројектовање и изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у Бијељини
0.09 MB
Понуда​ за заједничко улагање у изградњу започетог пословног објекта - Центар за социјални рад са Центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини...
0.13 MB
Резултати јавног позива за предузећа са подручја Града Бијељина и општина Лопаре и Угљевик
0.4 MB
Захтјев за додјелу студентске стипендије
0.1 MB
Упитник (контролна листа) – Изградња зграде Центра за социјални рад и Центра за дневно збрињавање дјеце и омладине са сметњама у развоју
0.25 MB