Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Грантови Владе Јапана

slika

Влада Јапана је први пут 1989. године покренула програм помоћи под називом “Grass Roots Projects (ГАГП)”, темељни пројекти, као додатак Генералном програму помоћи Владе Јапана. Од 1996 године. преко 180 пројекта у укупном износу од cca. 10 милиона евра / 19 милиона КМ је имплементирано у Босни и Херцеговини у оквиру ГАГП програма.

У оквиру ГАГП грантови се додељују јавним институцијама ТОКОМ ЦИЈЕЛЕ ГОДИНЕ (општинама и општинским јавним подузећима), основним школама, домовима здравља или организацијама цивилног друштва које спроводе релативно мале пројекте.

Приоритети
Унутар програма ГАГП, Јапан подржава широк спектар пројеката који се базирају на основне људске потребе, као и оне који се базирају на сигурност. У Босни и Хецеговини већина пројеката који се имплементирају унутар ГАГП спада у сљедеће категорије:
- Помоћ активностима за деминирање
- Јавно здравство
- Образовање
- Социјална заштита
- Рурални развој

ГАГП финансира изградњу и/или набавку опреме и/или материјала. Сви предложени материјали, опрема и услуге, треба да буду набављени од домаћих добављача.
Максималан износ расположивих средстава по пројекту је приближно 156,000.00 КМ.
Апликација је релативно лака и на српском је језику што додатно олакшава процес аплицирања.

Све детаљне информације су на линку:

http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/BHS/EconomicGAGP.html


 

Опште обавјештење о набавци – Пројектовање и изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у Бијељини

slika

Град Бијељина у Републици Српској (Босна и Херцеговина) намјерава да употреби средства, која је обезбиједила Холандска агенција (RVO.nl, Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) и буџет Града Бијељина, за радове изградње канализационе мреже у Бијељини у складу са европским нормама.

Пројекат се односи на изградњу инфраструктуре за прикупљање отпадних вода у граду Бијељина који има приближно 115,000 становника. 
Циљ је да се изградњом око 32 км главних колектора и приближно 2,500 кућних прикључака на кишну и фекалну канализацију покрије популација од 40,000 еквивалент становника у центру града и околним насељима. 

Цјелокупни документ обавјештења о набавци можете преузети на сљедећем линку:

http://sobijeljina.org/download/general_procurement_notice_revpiu20161227_sr.pdf​.


 

Грантови за Мале акције Амбасаде Швајцарске

slika

Стратегија сарадње Швајцарске у БиХ усредсређује се на велике, дугорочне програме. У циљу давање подршке комплементарним иницијативама, Амбасада Швајцарске у БиХ може додатно (су)финансирати пројекте домаћих организација кроз грантове за Мале акције.
Циљ грантова за Мале акције је пружање подршке иновативним, малим и друштвено релевантним интервенцијама ограниченог трајања које доприносе постизању резултата наведених у швајцарској стратегији за сарадњу са БиХ за период 2017-2020. Постоји значајан потенцијал за додатну вриједност у Малим акцијама када се идентификују аутентични, креативни пројекти са могућим видљивим учинцима, те када је потребно испробати нова локална партнерства.
Мале акције могу имати велику видљивост и/или имати симболичан карактер, па су стога атрактивне за - дјелимично - финансирање од стране Швајцарске. Осим тога могу имати и катализаторски карактер за подржавање продора нових идеја или приступа, а могу бити заснованe и на потврђеним искуствима и праксама завршених пројеката (капитализација).
Амбасада је усредсређена на пружање подршке пројектима у свим дијеловима БиХ.

Пријаве
Амбасада моли заинтересоване да прво прочитају критеријуме прихватљивости и услове на сљедећем линку
Подносиоци пријаве могу послати електронске примјерке уредно попуњеног обрасца за пријаву и приложеног обрасца буџета на електронску адресу уз навођење предмета: „Application to the Small Actions“ (Пријава за Мале акције).
Пријаве са траженим доприносом у износу од 40.000 КМ или у већем износу морају се поднијети на енглеском језику, а остале пријаве се могу поднијети било на енглеском било на званичним језицима у БиХ.
Свака организација или установа може добити средства само за један пројекат у текућој фази Малих акција Амбасаде (2017 - јануар 2019).
Детаљне информације су на линку: https://www.eda.admin.ch/countries/bosnia-and-herzegovina/bs/home/razvojna/projekti/small-actions.html


 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA Projektovanje i izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijeljini – Bosna i Hercegovina, ORI11BA08I

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Projektovanje i izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijeljini – Bosna i Hercegovina, ORI11BA08I


Ovaj poziv za dostavljanje ponuda je uslijedio nakon Opšteg obavještenja o nabavci za ovaj projekat koje je 6. januara 2017. godine objavljeno u TED-u (Tenders Electronic Daily), online verziji ‘Dodatka Službenom glasniku Evropske unije’ (www.ted.europa.eu), kao i Nezavisnim Novinama (lokalne novine) te na internet stranici A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina (www.bnvodovod.com).

Grad Bijeljina u Republici Srpskoj (Bosna i Hercegovina), dalje u tekstu „Poslodavac“, namjerava da upotrijebi sredstva Holandske agencije (RVO.nl, Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) i budžeta Grada Bijeljina, za radove na Projektovanju i izgradnji kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijeljini – Bosna i Hercegovina.

Poslodavac ovim poziva na dostavljanje zapečaćenih ponuda izvođača za radove na sledećim ugovorima:

Približan obuhvat radova je:

Ugovor 1:  Lot 1

Zona 1, 3, 4, 8 & 10

Proširenje kanalizacione mreže HDPE-100, DN200 do DN500: 9,710-m

Zona 2:

Izgradnja kanalizacione mreže, HDPE-100, DN250 do DN630: 4,625-m
Kišna kanalizacija, HDPE-100, DN315 do DN630: 1,262-m
Kišna kanalizacija, betonske cijevi, DN700 465-m
 

Ugovor 2: Lot 2

Zona 5:

Izgradnja kanalizacione mreže, HDPE-100, DN250 do DN630: 3,496-m
Kišna kanalizacija, HDPE-100, DN315 do DN500: 940-m
Kišna kanalizacija, betonske cijevi, DN700 363-m

Zona 6:

Izgradnja kanalizacione mreže, HDPE-100, DN250 do DN630: 5,118-m
Kišna kanalizacija, HDPE-100, DN315 do DN500: 459-m
Kišna kanalizacija, betonske cijevi, DN700 do DN1200 958-m

Zona 7:

Izgradnja kanalizacione mreže, HDPE-100, DN250 do DN680: 4,654-m
Kišna kanalizacija, HDPE-100, DN315 do DN500: 1,009-m
Kišna kanalizacija, betonske cijevi, DN700 to DN1400 781-m


Poziv za podnošenje ponuda se odnosi na jedan ili dva lota. Cijena mora biti formirana za svaki lot posebno. Odabranim ponuđačima će biti dodijeljen samo po jedan lot.
Poziv za podnošenje ponuda je otvoren za firme iz bilo koje zemlje.

Kako bi bili kvalifikovani za dodjeljivanje ugovora, ponuđači moraju zadovoljiti minimalno sledeće kriterijume, ali ne ograničavajući se na:

 • Ponuđač treba pokazati da je kao glavni izvođač uspješno realizovao najmanje 2 (dva) projekta hidro-građevinskih radova prirode i složenosti uporedive sa predloženim ugovorom u poslednjih 5 (pet) godina; pored toga, da posjeduje sledeće specifično iskustvo:  
 • U svakom od ovih projekata treba da je ugrađeno minimalno 1000 m HDPE prečnika 250-500 i 1000 m betonskih ili polietilenskih cijevi prečnika od 600 do 1200 mm.
 • U slučaju konzorcijuma, svaki član konzorcijuma traba da ima najmanje jedan projekat u oblasti hidro-tehničkih radova vrijedan preko 2 miliona evra, a vodeći član jedan projekat preko 3 miliona evra.
 • Da ponuđač nije imao neizvršenje ugovora u poslednje 3 (tri) godine prije krajnjeg roka za podnošenje ponuda i treba da pokaže zdravu finansijsku poziciju ponuđača.
 • Ponuđač će obezbjediti odgovarajuće kvalifikovano osoblje i opremu.

Tenderska dokumentacija se može pribaviti u kancelariji na dole navedenoj adresi nakon što se uplati nepovratan iznos od 200 evra ili ekvivalent po lotu i u konvertibilnoj valuti. 

SBERBANK AD BANJA LUKA – INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Za: EUR
INTERMEDIARY
BANKS: SWIFT CODE: SABRSI2X
SBERBANK BANKA DD
LJUBLJANA, SI
ACCOUNT WITH: SWIFT CODE: SABRBA2B
SBERBANK A.D.
BANJA LUKA, BA
BENEFICIARY: BA395673430000076054
VODOVOD I KANALIZACIJA AD BIJELJINA
HAJDUK STANKA 20
76300 BIJELJINA

Za: KM

SBERBANK A.D. BANJA LUKA
TRG KRALJA PETRA I KARADJORDJEVICA 1
76300 BIJELJINA
ACCOUNT: 567-343-10000004-57
BENEFICIARY: VODOVOD I KANALIZACIJA AD BIJELJINA

Svrha plaćanja: Nadoknada za tendersku dokumentaciju za ORI11BA08I – Projektovanje i gradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijeljini – Bosna i Hercegovina [ LOT 1 i/ili LOT 2]

Po prijemu odgovarajućeg dokaza o uplati nepovratnog iznosa, tenderska dokumentacija će biti dostupna za preuzimanje (lično ili putem predstavnika brze pošte); međutim, nikakva odgovornost ne može biti preuzeta za gubitak iste ili za kasno dostavljanje. Pored toga, ukoliko se zahtijeva, dokumentacija može biti poslata elektronskim putem nakon što potencijalni ponuđač podnese odgovarajući dokaz o uplati nepovratnog iznosa. U slučaju neslaganja između elektronske i tvrde kopije dokumenata, tvrda kopija će biti mjerodavna.

Sve ponude moraju sadržati i garanciju na ozbiljnost ponude u iznosu od 100,000 evra ili ekvivalent u konvertibilnoj valuti.
Ponude moraju biti dostavljene u kancelariju na dole navedenu adresu najkasnije do 12h, 10. maja 2017. godine, nakon čega će biti otvorene u prisustvu onih predstavnika ponuđača koji su odlučili da prisustvuju otvaranju.
Lista potencijalnih ponuđača koji su otkupili tendersku dokumentaciju može biti data na uvid na dole navedenoj adresi.
Više informacija, uvid i pribavljanje tenderske dokumentacije budući ponuđači mogu dobiti u kancelariji na dole navedenoj adresi:

 

A. D. „Vodovod i Kanalizacija“ Bijeljina (VIK)
Hajduk Stanka 20
Sprat/kancelarija br: 2/48
76 300 Bijeljina
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina


Kontakt:
PIU tima
E-Mail: [email protected]
Tel.: +387 55 226-460 (lokal 89)

Datum: 16. mart 2017. godine


 

ЛИР пројекат: јавни позив за учешће у програму за развој предузетништва и подршку оснивању предузећа (Start-up)

slika

У оквиру пројекта „Локални интегрисани развој“ (LIR), расписан је јавни позив за за учешће у програму за развој предузетништва и подршку оснивању предузећа (Start-up).

Пројекат ЛИР је трогодишња иницијатива (2016-2018.), коју примарно финансира Европска унија (EU), а проводи Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (UNDP BiH), у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, Министарством развоја, подузетништва и обрта Федерације Босне и Херцеговине, Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске и два ентитетска савеза општина и градова. Пројекат се имплементира у 21 партнерској јединици локалне самоуправе у БиХ.

Пројекат ЛИР има за циљ подизање животног стандарда и повећање социјалне кохезије у БиХ путем инклузивног одрживог социоекономског развоја. У оквиру компоненте за економски опоравак, ЛИР пројекат ће директно подржати приватни сектор те потенцијалне инвеститоре како би се повећала цјелокупна економска активност у локалним заједницама, осигурао економски раст кроз продуктивније ланце вриједности, те створила нова радна мјеста и приходи. Такођер, пројектом се предвиђа помоћ и за дугорочно незапослене и социјално искључене категорија становништва, а посебно повратнике, интерно и дуготрајно незапослене особе.

На јавни позив за учешће у програму за развој подузетништва и подршку у оснивању предузећа, у оквиру пројекта ЛИР, могу се пријавити заинтересована физичка лица са подручја сљедећих јединица локалне самоуправе: Бања Лука, Бијељина, Челинац, Добој, Домаљевац-Шамац, Фоча, Горажде, Градишка, Коњиц, Маглај, Модрича, Мостар, Нови Град, Оџак, Орашје, Приједор, Сребреник, Шамац, Тузла, Вареш, Жепче и Живинице. Планирани  програм подршке укључује:

1.    Специјалистички вишедневни тренинг (до 40 полазника);
2.    Бесповратну финансијску подршку за реализацију до 5 најбоље оцијењених бизнис планова;
3.    Менторску подршку и праћење током прве године пословања.

Крајњи рок за подношење пријава је петак, 5. мај 2017. године до 17:00 сати.
Пријаве морају бити достављене препорученом поштом, курирском поштом или лично на адресу:
Развојни програм Уједињених нација (УНДП)
Пројекат „Локални интегрисани развој“
UN HOUSE
Змаја од Босне бб
71 000 Сарајево

Све пријаве које се достављају по основу овог јавног позива морају бити предане у затвореној коверти насловљене на Пројекат „Локални интегрисани развој“ (LIR)  – Јавни позив за за учешће у програму за развој предузетништва и подршку оснивању предузећа (Start-up).

Сва додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем електронске поште, најкасније у року од 7 дана прије истека рока за подношење пријава, са јасно назначеним именом позива у предмету поруке и то на сљедећу е-маил адресу: [email protected]

Образац за пријаву може се преузети на овој страници.


 

Јавни позив заинтересованим лицима за достављање приједлога и сугестија за планска рјешења у обухвату Просторног плана Града Бијељина

slika

На основу члана 42. тачка 2. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), Одјељење за просторно уређење Града Бијељина објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

За достављање приједлога и сугестија за планска рјешења у обухвату Просторног плана града Бијељина

 

Позивају се сва заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату Просторног плана града Бијељине, да носиоцу припреме плана, Одјељењу за просторно уређење ГУГ Бијељина, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа, доставе своје приједлогe и сугестијe за  одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховим власништву, везано за израду Просторног плана града Бијељине.

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Одјељење за просторно уређење


 

Јавни позив заинтересованим лицима за достављање приједлога и сугестија за планска рјешења у обухвату Урбанистичког плана Града Бијељина

slika

На основу члана 42. тачка 2. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), Одјељење за просторно уређење Града Бијељина објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

За достављање приједлога и сугестија за планска рјешења у обухвату Урбанистичког плана Града Бијељина

 

Позивају се сва заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату Урбанистичког плана града  Бијељина, да носиоцу припреме плана, Одјељењу за просторно уређење ГУГ Бијељина, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа, доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховим власништву, везано за израду Урбанистичког плана града  Бијељина.

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Одјељење за просторно уређење


 

Јавни позив заинтересованим лицима за достављање приједлога и сугестија за планска рјешења у обухвату Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини

slika

На основу члана 42. тачка 2. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), Одјељење за просторно уређење Града Бијељина објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

За достављање приједлога и сугестија за  планска рјешења у обухвату Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини

 

Позивају се сва заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини, да носиоцу припреме плана, Одјељењу за просторно уређење ГУГ Бијељина, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа, доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховим власништву, везано за израду Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини.

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Одјељење за просторно уређење


 

Јавни позив заинтересованим лицима за достављање приједлога и сугестија за планска рјешења у обухвату измјене Регулационог плана „Индустријска зона 2“ у Бијељини

slika

На основу члана 42. тачка 2. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), Одјељење за просторно уређење Града Бијељина објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

За достављање приједлога и сугестија за планска рјешења у обухвату измјене Регулационог плана „Индустријска зона 2“ у Бијељини

 

Позивају се сва заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату измјене Регулационог плана „Индустријска зона 2“ у Бијељини, да носиоцу припреме плана, Одјељењу за просторно уређење ГУГ Бијељина, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа, доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву, везано за израду измјене Регулационог плана „Индустријска зона 2“ у Бијељини.

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Одјељење за просторно уређење


 

Јавни позив заинтересованим лицима за достављање приједлога и сугестија за планска рјешења у обухвату измјене Регулационог плана „Индустријска зона 4“ у Бијељини

slika

На основу члана 42. тачка 2. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), Одјељење за просторно уређење Града Бијељина објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

За достављање приједлога и сугестија за планска рјешења у обухвату измјене Регулационог плана „Индустријска зона 4“ у Бијељини

 

Позивају се сва заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату измјене Регулационог плана „Индустријска зона 4“ у Бијељини, да носиоцу припреме плана, Одјељењу за просторно уређење ГУГ Бијељина, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа, доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховим власништву, везано за израду Израду измјене Регулационог плана „Индустријска зона 4“ у Бијељини.

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Одјељење за просторно уређење


 

Конкурс за финансирање научно-истраживачких радова у академској 2016/2017. години

slika

На основу члана 9. Одлуке о стипендирању и награђивању ученика и студената („Службени гласник општине Бијељина“, број 14/06) и члана 29. Правилника о критеријумима и поступку за стипендирање студената и ученика, финансирање научноистраживачког рада и награђивање ученика и наставника („Службени гласник Града Бијељина“, број 21/06, 27/07, 22/09 и 23/13) Градоначелник Града Бијељине, р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА У АКАДЕМСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

 

I УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ФИНАНСИРАЊА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА

Право учешћа на Конкурсу имају кандидати којима су научно-наставна вијећа факултета или универзитета у Босни и Херцеговини или иностранству одобрило наслов и одредило термин одбране магистарског рада, његовог еквивалента или докторске тезе у академској 2016/2017. години.

Услов за одабир завршног научноистраживачког рада (магистарски рад, његов еквивалент и докторска теза) који ће се финансирати из буџета Града Бијељина у академској 2016/2017. години је да рад својом структуром и научним дометом може допринијети развоју Града Бијељина, да је одбрану рада одобрило и одредило термин одбране  научно-наставно вијеће универзитета или факултета у Босни и Херцеговини или иностранству, да кандидат по истом основу не користи односно није користио средства Министарства науке и технологије Републике Српске, другог државног органа или установе у Босни или Херцеговини и иностранству и да је кандидат на основном студију постигао најмању просјечну оцјену 8,00.

Кандидати за финансирање израде магистарског рада у тренутку конкурисања не могу бити старији од 34 године.

Кандидати за финасирање израде докторске тезе у тренутку конкурисања не могу бити старији од 38 година.

Изузетно од два претходна става, Градоначелник Града Бијељине на приједлог комисије за одабир научноистраживачких радова који ће се финансирати из буџета Града Бијељина у текућој академској години, може донијети одлуку о додјели средстава кандидатима који су старији од 34, односно 38 година, уколико се процијени да је магистарски рад, његов еквивалент или докторска теза од посебног значаја за развој локалне заједнице.

Предност приликом одобравања финансирања завршних научноистраживачких радова имаће кандидати који су запослени на факултету, научноистраживачком институту у саставу универзитета и кандидати запослени и институту од посебног интереса који није у саставу универзитета, а који учествују у наставном и научноистраживачком раду у матичној установи.

Одлуку о одабиру завршних научноистраживачких радова који ће се финансирати из буџета Града Бијељина, донијеће Градоначелник Града Бијељине, на приједлог Комисије за провођење поступка одабира научноистраживачких радова који ће се финансирати из буџета Града Бијељине у академској 2016/2017. години.

II БРОЈ И ВРСТА ЗАВРШНИХ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ

У академској 2016/2017. години финансираће се израда:

1. 1 (једне) докторске тезе и
2. 2 (два) магистарска рада или његова еквивалента  

Финансираће се израда завршних научноистраживачких радова који својом структуром и научним дометом могу допринјети развоју и који су од значаја за  Град Бијељину.

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати који конкуришу за финансирање израде докторске тезе, уз пријаву са тачном адресом и контакт телефоном, потребно је да доставе:

 1. Уредно попуњен упитник за финансирање одбране докторске тезе (оригинал),
 2. Увјерење о просјеку оцјена на основном и последипломском студију (овјерена копија),
 3. Диплому о окончаној одбрани  магистарског рада или његовог еквивалента         (овјерена копија),
 4. Потврду о одобрењу наслову и термину одбране докторске тезе од стране универзитета, односно факултета (овјерена копија),
 5. Препоруку руководиоца установе (факултета или института) са мишљењем о специјалним потребама за одређеним профилом стручњака (овјерена копија),
 6. Стручну биографију кандидата са подацима о његовом научно-стручном развоју, раду, објављеним радовима и слично (оригинал),
 7. Писани доказ о изради теме у оквиру међународне научне и техничке сарадње, уколико се ради на такав начин (овјерена копија),
 8. Извод из матичне књиге рођених (овјерена копија),
 9. Уколико је кандидат запослен, потврду  установе о запослењу (овјерена копија),
 10. Кратку биографију са подацима о социјалном и породичном статусу,
 11. Овјерена изјава да кандидат није корисник стипендије или средстава другог органа или установе за израду рада (оригинал).

Кандидати који конкуришу за финансирање израде магистарског рада или његовог еквивалента, уз пријаву са тачном адресом и контакт телефоном  потребно је да доставе :

 1. Уредно попуњен упитник за финансирање одобреног магистарског рада или његовог еквивалента (оригинал),
 2. Увјерење о просјеку оцјена на основном и последипломском студију (овјерена копија),
 3. Потврду о одобрењу наслову и термину одбране магистарског рада или његовог еквивалента од универзитета или факултета (овјерена копија),
 4. Мишљење ментора о употребљивости и корисности теме за унапређење научне и стручне области и могућој примјени у пракси (овјерена копија),
 5. Писани доказ о изради теме у оквиру међународне научне и техничке сарадње, уколико се ради на такав начин (овјерена копија),
 6. Извод из матичне књиге рођених (овјерена копија),
 7. Уколико је кандидат запослен, потврду  установе о запослењу (овјерена копија),
 8. Кратку биографију са подацима о социјалном и породичном статусу,
 9. Овјерена изјава да кандидат није корисник стипендије или средстава другог органа или установе за израду рада (оригинал).

Образац пријаве и упитника за финансирање израде магистарског рада, његовог еквивалента и докторске тезе може се преузети у згради Градске управе Града Бијељина, соба број 49 или на адреси званичне интернет презентације Града Бијељина  www.sobijeljina.org

IV АДРЕСА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве се могу доставити поштом на адресу Градске управе Града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића број 1, 76 300 Бијељина, са назнаком Комисији за провођење поступка одабира научноистраживачких радова који ће се финансирати из буџета Града Бијељина у академској 2016/2017. години, или лично у пријемној канцеларији Градске управе Града  Бијељина, соба број 3, шалтер 1 и 2.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се  разматрати.

Конкурс се објављује на огласној табли Градске управе Града Бијељина, дневном гласилу и званичној интерент презентацији Града .

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања у једном од дневних гласила.

 

Број: 02-431-2/2017                                      

Б и ј е љ и н а,

Датум, 21. март  2017. године

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мићо Мићић


ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА - МАГИСТАРСКИ РАД/ДОКТОРСКА ТЕЗА ЈЕ НА ЛИНКУ

УПИТНИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗАВРШНИХ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА - МАГИСТАРСКИ РАД ЈЕ НА ЛИНКУ

УПИТНИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗАВРШНИХ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА - МАГИСТАРСКИ РАД ЈЕ НА ЛИНКУ

Одлука о радном времену за Међународни празника рада и Дан побједе над фашизмом

slika

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 62. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16), а у складу са чланом 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07), градоначелник Града Бијељина, дана  19. априла 2017. године,  д о н о с и

 

О Д Л У К У

о радном времену за

Међународни празника рада и Дан побједе над фашизмом

 

I

У понедјељак 01. маја 2017. године, уторак 02. маја 2017. године и уторак 09. маја 2017. године (у даљем тексту: републички празници), а ради задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим услугама, дужне су да раде: здравствене установе и предузећа за снадбјевањем: водом, електричном енергијом, превоз путника и ватрогасна јединица.

Предузећа, установе и организације из става 1. овог члана у обавези су да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме трајања републичких празника.

Предузећа, установе и организације које у својим редовним активностима имају организован рад за нерадне дане, нису обавезне утврђивати повећан обим рада и дежурства. 

 

II

Ради задовољења неопходних потреба грађана за снабдијевањем основним животним артиклима и других потреба, у понедјељак 01. маја 2017. године могу да раде само продавнице са прехрамбеном робом, месаре и рибаре најдуже до 11:00 часова, а у уторак 02. маја 2017. године и уторак 09. маја 2017. године, могу да раде привредна друштва и предузетници најдуже до 15:00 часова.

 

III

Апотеке, продавнице погребне опреме, ветеринарске амбуланте и угоститељски објекти могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких празника.

 

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

 

Број: 02-014-1-547/17                                                                   

Бијељина                                                                                  

Датум, 19. април 2017. године

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА БИЈЕЉИНА

Мићо Мићић 

Опште обавјештење о набавци – Пројектовање и изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у Бијељини
0.09 MB
Понуда​ за заједничко улагање у изградњу започетог пословног објекта - Центар за социјални рад са Центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини...
0.13 MB
Резултати јавног позива за предузећа са подручја Града Бијељина и општина Лопаре и Угљевик
0.4 MB
Захтјев за додјелу студентске стипендије
0.1 MB
Упитник (контролна листа) – Изградња зграде Центра за социјални рад и Центра за дневно збрињавање дјеце и омладине са сметњама у развоју
0.25 MB