Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Грантови за Мале акције Амбасаде Швајцарске

slika

Стратегија сарадње Швајцарске у БиХ усредсређује се на велике, дугорочне програме. У циљу давање подршке комплементарним иницијативама, Амбасада Швајцарске у БиХ може додатно (су)финансирати пројекте домаћих организација кроз грантове за Мале акције.
Циљ грантова за Мале акције је пружање подршке иновативним, малим и друштвено релевантним интервенцијама ограниченог трајања које доприносе постизању резултата наведених у швајцарској стратегији за сарадњу са БиХ за период 2017-2020. Постоји значајан потенцијал за додатну вриједност у Малим акцијама када се идентификују аутентични, креативни пројекти са могућим видљивим учинцима, те када је потребно испробати нова локална партнерства.
Мале акције могу имати велику видљивост и/или имати симболичан карактер, па су стога атрактивне за - дјелимично - финансирање од стране Швајцарске. Осим тога могу имати и катализаторски карактер за подржавање продора нових идеја или приступа, а могу бити заснованe и на потврђеним искуствима и праксама завршених пројеката (капитализација).
Амбасада је усредсређена на пружање подршке пројектима у свим дијеловима БиХ.

Пријаве
Амбасада моли заинтересоване да прво прочитају критеријуме прихватљивости и услове на сљедећем линку
Подносиоци пријаве могу послати електронске примјерке уредно попуњеног обрасца за пријаву и приложеног обрасца буџета на електронску адресу уз навођење предмета: „Application to the Small Actions“ (Пријава за Мале акције).
Пријаве са траженим доприносом у износу од 40.000 КМ или у већем износу морају се поднијети на енглеском језику, а остале пријаве се могу поднијети било на енглеском било на званичним језицима у БиХ.
Свака организација или установа може добити средства само за један пројекат у текућој фази Малих акција Амбасаде (2017 - јануар 2019).
Детаљне информације су на линку: https://www.eda.admin.ch/countries/bosnia-and-herzegovina/bs/home/razvojna/projekti/small-actions.html


 

Јавни позив за ОЦД и медије - Инструменти за претприступну помоћ (ИПА II)

slika

Делегација Европске уније у Босни и Херцеговини објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА "ИНСТРУМЕНТ ПОДРШКЕ ЦИВИЛНОМ ДРУШТВУ, ПРОГРАМ 2016/2017"

финансираних из Програма Предприступне Помоћи за 2016/2017 годину.

Глобални циљ овог позива за подношење приједлога је подршка укључивању цивилног друштва у процес ЕУ интеграције у Босни и Херцеговини, укључујући и формулацију, имплементацију и​ ​праћење секторских стратегија за финансијску помоћ ЕУ и политику утицаја, доношење одлука​ ​у процесима и законима који се доносе у областима критичним за интеграцију у ЕУ.

Специфични циљеви овог позива за приједлоге су:

1. Подржати мреже ОЦД у различитим областима (социјална инклузија/укљученост, образовање, социјално предузетништво, животна средина и климатске промјене, млади и борба против корупције). Ова помоћ ће се бавити проблемом слабе секторске сарадње између ОЦД и подржаће ОЦД у борби против корупције у БиХ. То ће бити имплементирано кроз шему грантова који пружају подршку организацијама цивилног друштва да допринесу друштвеном развоју одређених сектора. Лот 1-6
2. Подржати слободу медија и медијски интегритет. Ова помоћ ће се бавити проблемом ограничених медијских слобода, као и угроженошћу, независношћу и интегритету новинара. Реализација ће се пружити кроз подршку медијским удружењима. Лот 7
3. Подршка ресурсном центру. Ова помоћ ће се бавити проблемом малих капацитета ОЦД-а помажући им да постану способнији, транспарентнији и одговорнији. Капацитети ОЦД у БиХ, посебно на локалном нивоу, биће повећани пружањем директне подршке Ресурсном центру, што се очекује се да ће замијенити Техничка помоћ организацијама цивилног друштва (TACSO) након септембра 2017. Лот 8​

Сваки грант који се тражи у оквиру овог позива за подношење приједлога мора бити између минималног износа 300.000 евра и максималног износа 500.000 евра.

Рок за подношење приједлога је 05.09.2017. до 12:00 часова

​Све детаљне информације можете наћи на сљедећем линку:
http://europa.ba/wp-content/uploads/2017/06/Advert-170613-Call-for-Proposals-Notice.pdf


 

Промјена режима саобраћаја због изградње канализације

slika
slika

 Glavna slika
Због извођења радова на изградњи система за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, у периоду од 14.08.2017. до 15.10.2017. године одређена је забрана саобраћаја за све врсте возила у сљедећим улицама:

- Улица Милоша Обилића (од раскрснице са Мајевичком улицом до раскрснице са улицама Сремском и Живојина Мишића), осим за возила станара у периоду када то не омета извођење радова,
- Солунска улица (осим за возила станара у периоду када то не омета извођење радова),
- Сарајевска улица (осим за возила станара у периоду када то не омета извођење радова),
- Улица цара Уроша (од раскрснице са улицом 1. маја до раскрснице са улицом Душана Баранина), осим за возила станара.
У току извођења радова, саобраћај аутобуса кроз Мајевичку улицу ће бити забрањен и биће усмјерен кроз улице Кнеза Иве од Семберије и Јована Дучића у Рачанску улицу.

.......

Поред наведеног, у периоду од 17.08.2017. до 30.10.2017. године одређена је измјена режима саобраћаја за све врсте возила у сљедећим улицама:

- Улица Српске војске (забрана саобраћаја за све врсте возила од раскрснице са улицама 27. марта, Николе Тесле и Жртава фашистичког терора – раскрсница код „Бледа“ до иза 50 метара од улаза у круг Болнице и Дома здравља)
- Улица 27. марта (забрана саобраћаја за све врсте возила од раскрснице са улицама Николе Тесле, Српске војске и Жртава фашистичког терора – раскрсница код „Бледа“ до раскрснице са Улицом Јована Кронштатског).
- Нушићева улица (забрана саобраћаја за све врсте возила осим возила станара, и то од раскрснице са Улицом Саве Ковачевића до раскрснице са улицом 27. марта),
- Улица Саве Ковачевића (промјена смјера кретања, на потезу између два сусједна укрштања са Нушићевом улицом),
- Улица Николе Тесле (забрана саобраћаја за све врсте возила осим возила станара, и то од раскрснице са Улицом Саве Ковачевића до раскрснице са улицама 27. марта и Жртава фашистичког терора),
- Улица Ивана Горана Ковачића (забрана саобраћаја за све врсте возила осим возила станара, и то од раскрснице са Улицом Ђуре Даничића до раскрснице са Улицом 27. марта),
- Козарачка улица (забрана саобраћаја за све врсте возила осим возила станара, и то од раскрснице са Улицом Кадињачка до раскрснице са Улицом 27. марта, обухватајући и Улицу Јована Цвијића),
- Улица Потпоручника Смајића (забрана саобраћаја за све врсте возила осим возила станара и возила Дома здравља, забрана заустављања и паркирања и промјена режима кретања возила у двосмјерни).

У вријеме извођења радова, саобраћај теретних возила преусмјерава се на градску обилазницу.

Пошто постојећи приступ Болници и Дому здравља неће бити у функцији, за приступ наведеним установама ставиће се у функцију улаз у комплекс Болнице који у претходном периоду није коришћен, а налази се такође у Улици Српске војске у близини раскрснице са Улицом Николе Спасојевића.


 

Јавна расправа о Нацрту закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству

slika

У Бијељини ће 23. августа 2017. године бити одржана Јавна расправа о Нацрту закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, уз активно учешће органа јединица локалне самоуправе, представника јавног и политичког живота, грађана, наичних и стручних институција.

Јавна расправа ће бити одржана у Великој сали (сала број 29) у главној згради Градске управе Града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића 1, са почетком у 10,00 часова.

Нацрт овог закона је разматран на двадесетој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 20. јула 2017. године, на којој је одлучено да се упути на Јавну расправу, Закључком број 02/1-021-810/17 („Службени гласник Републике Српске“, број 70/17).
Нацрт закона објављен је на званичној интернет-страници Народне скупштине Републике Српске на адреси www.narodnaskupstinars.net. За додатне информације заинтересовани се могу обратити  Ренати Максимовић, на број телефона/факса: 051/248-149.


 

Прелиминарна ранг листа за додјелу средстава удружењима грађана која су учествовала на јавном позиву за финансирање пројеката из буџета Града Бијељина у 2017. години
0.14 MB
Понуда​ за заједничко улагање у изградњу започетог пословног објекта - Центар за социјални рад са Центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини...
0.13 MB
Упитник (контролна листа) – Изградња зграде Центра за социјални рад и Центра за дневно збрињавање дјеце и омладине са сметњама у развоју
0.25 MB