Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Грантови Владе Јапана

slika

Влада Јапана је први пут 1989. године покренула програм помоћи под називом “Grass Roots Projects (ГАГП)”, темељни пројекти, као додатак Генералном програму помоћи Владе Јапана. Од 1996 године. преко 180 пројекта у укупном износу од cca. 10 милиона евра / 19 милиона КМ је имплементирано у Босни и Херцеговини у оквиру ГАГП програма.

У оквиру ГАГП грантови се додељују јавним институцијама ТОКОМ ЦИЈЕЛЕ ГОДИНЕ (општинама и општинским јавним подузећима), основним школама, домовима здравља или организацијама цивилног друштва које спроводе релативно мале пројекте.

Приоритети
Унутар програма ГАГП, Јапан подржава широк спектар пројеката који се базирају на основне људске потребе, као и оне који се базирају на сигурност. У Босни и Хецеговини већина пројеката који се имплементирају унутар ГАГП спада у сљедеће категорије:
- Помоћ активностима за деминирање
- Јавно здравство
- Образовање
- Социјална заштита
- Рурални развој

ГАГП финансира изградњу и/или набавку опреме и/или материјала. Сви предложени материјали, опрема и услуге, треба да буду набављени од домаћих добављача.
Максималан износ расположивих средстава по пројекту је приближно 156,000.00 КМ.
Апликација је релативно лака и на српском је језику што додатно олакшава процес аплицирања.

Све детаљне информације су на линку:

http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/BHS/EconomicGAGP.html