Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Јавни позив: ERBD савјетовање за мала и средња предузећа - Бесповратна средства за подршку пројеката пословног савјетовања и консултантских услуга

slika

EBRD Advice for Small Businesses (раније познат као BAS) објављује јавни позив за суфинансирање пословних савјета и консултантских услуга у малим и средњим предузећима.
Вриједност гранта је 50% нето вриједности пројекта са максимумом од 10.000 ЕУР.

Позив се односи на пројекте из слиједећих области:
-Унапређење финансијског управљања
-Софтверска рјешења
-Архитектонска и инжињеринг рјешења
-Маркетинг и унапређење продаје
-Унапређење организације и производње
-Ефикасно кориштење енергије и заштита околине
-Стратешко планирање, студије изводљивости

Критеријуми за предузећа:
-Мала и средња предузећа од 10 до 250 запослених
-Већинско приватно власништво, са већинским БиХ домаћим власништвом
-Послују најмање 2 године
-Предузећа са потенцијалом раста

У фокусу су производна и/или извозно оријентирана предузећа

Изузетак:

Војна, дуванска индустрија, осигурање, банкарски сектор, финансијске услуге и коцка.

Коначну одлуку о свакој апликацији доноси EBRD Advice for Small Businesses.

EBRD Advice for Small Businesses
Фра Анђела Звиздовића 1, UNITIC Торањ Б/15; 71 000 Сарајево; Босна и Херцеговина
Тел: +387 (33) 257 919; Фаџ: +387 (33) 295 069
Е-маил: [email protected][email protected];
www.ebrd.com/knowhow

http://komorars.ba/ebrd-savjetovanje-za-mala-preduzeca/