Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина

09.02.2017
slika

На основу члана 62. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 8/13 и 27/13), на основу члана 6. и члана 8. Одлуке о поступку за додјелу средствава удружењима и грађанима на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 22/14), Одлука о измјенама и допунама Одлуке о поступку за додјелу средстава удружењима и грађанима на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 3/16), Одлуке о буџету Града Бијељина за 2017. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број 32/16), Правилника о расподјели средстава за спорт и физичку културу („Службени гласник Града Бијељина“, број 1/14, 2/15 и 1/16)  и Споразума о сарадњи Града Града Бијељина и невладиних организација на подручју Града Бијељина, Градоначелник Града Бијељина,  р а с п и с у ј е:

Јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина

I

Расписује се јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина у складу са Одлуком о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина из средстава буџета Града Бијељина за 2017. годину са економског кода 415 200 и буџетских ставки:

 • „Средства за спорт по Правилнику о расподјели“ у износу од 621.250,00 КМ и
 • „Финансирање пројеката Удружења грађана“ у износу од 100.000,00 КМ

II

Средства се додјељују удружењима грађана која су регистрована на подручју БиХ, односно Републике Српске, имају сједиште на подручју Града Бијељина и чији се пројекти у цјелини реализују на подручју Града Бијељина.

III

Средства планирана буџетом Града расподјељују се удружењима чији пројекти:

 • помажу рјешавању проблема особа са посебним потребама, старих особа, омладине, породица незапослених, избјеглица и повратника,
 • помажу рјешавању проблема бораца (учесници свих ратова), породица погинулих, ратних војних инвалида, мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида, породица цивилних жртава рата и логораша,
 • афирмишу културне потенцијале и културне посебности Града, иницијативе и активности у циљу подизања урбане културе,
 • афирмишу јавност рада и помажу у процесу трансформисања локалне самоуправе у савремени сервис за пружање услуга грађанима,
 • помажу развој спорта и физичке културе,
 • афирмишу и помажу у реализацији принципа јавности у раду државних органа и организација које се дијелом или у потпуности финансирају јавним приходима,
 • афирмишу  помажу и унапређују очување животне средине и подижу ниво еколошке културе
 • афирмишу и помажу развој села, очување историје, традиције и обичаја.
 • афирмишу и помажу пољопривредну производњу,
 • помажу рјешавању потреба грађана на социјалном и образовном нивоу,
 • укључују и ангажују већи број волонтера.

IV

1. Удружење грађана може конкурисати за укупна средства потребна за реализацију пројекта или недостајући дио који мора бити назначен.
2. Предност имају пројекти који се реализују у партнерском односу више удружења и пројекти који се финансирају из више извора.
3. Удружење може аплицирати највише са два пројекта.

Пун текст конкурса је на линку.
Јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина

Документи за скидање:
Образац за кандидовање пројекта