Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Јавни конкурс за утврђивање статуса удружења од општег интереса за Град

slika

На основу члана 62. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 8/13 и 27/13) и члана 3. Одлуке о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса Удружења од општег интереса за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 22/14), Градоначелник Града Бијељина, р а с п и с у ј е:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД

I  

Расписује се јавни конкурс за додјелу статуса удружења од општег интереса за Град Бијељина  у складу са чланом 3. Одлуке о критеријуму и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“ број: 22/14)                                                                            

II     

Статус удружењa од општег интереса за Град Бијељину утврђује Скупштина Града на приједлог Градоначелника, а на основу ранг-листе и приједлога који сачињава Комисија за спровођење јавног конкурса.

...

Цијели текст јавног конкурса је на ЛИНКУ.