Документи

Вијести

План активности за "Април-мјесец чистоће"

03.04.2017

Република Српска          

ГРАД  БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа града

Одjeљење комуналне полиције

Број:  02/13-371-3-40/17

Датум,30 .3.2017. године

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПЛАН АКТИВНОСТИ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

                     „АПРИЛ-МЈЕСЕЦ ЧИШТОЋЕ“ за 2017. годину

 

 

            У циљу анимирања грађана да чувају своју животну околину и поштују одредбе комуналног реда,Градска управа града Бијељина проводи акцију „Април-мјесец чистоће“, а начелник општине Мићо Мићић за носиоца активности у овој акцији одређује Комуналну полицију.

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ:

 

I          Почетак акције „Април-мјесец чистоће“ озваничиће градоначелник  Бијељина Мићо Мићић тако што ће  посадити дрво на Тргу Краља Петра I Карађорђевића у Бијељини. Датум: 3.април 2017. год.у 10 сати

 

II         Конференција за новинаре:

            Конференција за новинаре са темом Почетак Акције април-мјесец чистоће на Тргу Краља Петра I Карађорђевића у Бијељини.                                                           Датум: 3.април 2017. год.у 10,15 сати

 

           

III       Инфо пулт: Поставити инфо пулт наТргу Краља Петра I Карађорђевића у           Бијељини са кога ће се дијелити пропагандни материјал о Априлу мјесецу чистоће

                                                                       Носилац активности: Комунална полиција

                                                                       Датум: 3.април 2017. год.у 10 сати

 

IV   Санирање дивљих депонија на подручју општине Бијељина

  

А) Лоцирање дивљих депонија (утврдити локацију, количину и карактер   

                                                           смећа)                                         

                                                                       Вријеме: до 31.3.2017. године

                                                                       Носилац активности: Комунална полиција

                                                                       Прилог: Извјештај о локацијама дивљих                                                                                                                                                           депонија

 

 

 

 

 

 

            Б) Расписати тендер и изабрати предузеће за санацију дивљих депонија

                                                                       Рок: април 2017. године

                                                                       Носилац активности: Одјељење за стамбено-

                                                                       комуналне послове и заштиту жив.околине

 

 

            Б)  Санирање дивљих депонија по утврђеном локалитету

                                                                       Вријеме: по стеченим условима

                                                                       Носилац активности:  Одјељење за стамбено-

                                                                       комуналне послове и заштиту жив.околине

 

V Одвоз кабастог смећа

                       

           

            А) Доставити допис АД „Комуналац“ и Доо „Дуле трго транс“ о обавезном одвозу кабастог отпада у априлу

                                                                       Вријеме извршења: до краја априла 2017.

            Б) Дати оглас на средствима информисања о одвозу кабастог отпада и упутити апел грађанима да сами узму учешће у акцији „Април-мјесец чистоће“

 

                                                                       Рок: 31.3.2017. године

                                                                       Носилац активности: Одсјек за информисање

VI Обиљежити „Дан планете“ у сарадњи са Обдаништем „Чика Јова Змај“

 

                                                                       Датум: 21.април 2017. године у 10 сати

                                                                       Мјесто: Тргу Краља Петра I Карађорђевића

                                                                       Носилац активности: Комунална полиција

 

VII Обиљежити „Дан планете“ у сарадњи са НВО „Еко-пут“-

        А) Еко дан: радници Градске управе ће вршити чишћење дијела кампа „Еко пут“ и површине око језера иза локације БН пута ( 25 до 30 људи) у 9,00

        Б)сађење пет садница на простору кампа Еко пут у 11,30

 

службеници ГУГ-а комунални полицајци

АД Комуналац

Датум: 22.април 2017. године у 9 сати

Мјесто: Еко камп код Павловића моста

Носилац активности: Ком.полиција

 

 

 VIII Фарбање канти за смеће у Градском парку

                                                                         Рок: у току априла

                                                                         Носилац активности: Одјељење за стамбено-

                                                                       комуналне послове и заштиту жив.околине

 

 

 

 

 

 

 

 

IX  Прање улица у граду

 

                                                                       Рок: До краја априла

Носилац активности: Одјељење за стамбено-

                                                                       комуналне послове и заштиту жив.околине

 

 

 

             

X Садња дрвећа у Сремској улици, поред коловоза

 

                                                                        Рок: До краја априла

Носилац активности: Одјељење за стамбено-

                                                                       комуналне послове и заштиту жив.околине

 

XI Чишћење путног појаса и водених токова-обала

 

Допис: ЈП „Воде“, АД „Бијељина-пут“ и другим надлежним институцијама

Носилац активности: Одјељење за стамбено-

                                                                       комуналне послове и заштиту жив.околине

                                                                       и комунална полиција

 

 

XII Акција у школама:

 

            А) предавање из области екологије и комуналног реда

                                                                       Рок: До краја априла

                                                                       Носилац активности:Комунална полиција

                                                                                  и еколошки инспектор

            Б) Доставити свим школама пропагадни материјал о Априлу-мјесецу чистоће

                                                                       Рок: почетак априла

                                                                       Носилац активности:Комунална полиција

В) Еколошка секција Средње техничке школе „Михајло Пупин“ из Бијељине офарбат ће бетонске канте за отпатке, које се налазе испред школа на подручју града.

                                                                       Рок: до краја априла

                                                                       Носилац активности: Еколошка секција

                                                                       Средње тех.школе и Комунална полиција

XIII А) Уређење дворишта Дневног центра за дјецу

                                                                       Датум: 18.април 2017. год. у 10 сати

                                                                       Носилац активности:

                                                                       Центар за социјални рад Бијељина,

                                                                       АД „Комуналац“ Бијељина

                                                                       Комунална полиција

 

 

 

 

 

            Б) Организовање еко дана за дјецу са посебеним потребама

                 (Излет у Етно село“)                 Датум: 19.април 2017. год.у 9,40

                                                                       Носилац активности:

                                                                       Центар за социјални рад Бијељина,

                                                                       Комунална полиција

 

 

 

XIV Израда мурала на зиду Градског биоскопа

                                                                       Носилац активности:

                                                                      Одјељење комуналне полиције

Одјељење за стамбено-

                                                                       комуналне послове и заштиту жив.околине

 

                                                                       Рок: током априла

 

 

XIV Израдити у облику плаката обавјештење о обавезном одвозу смећа, те исте поставити у све мјесне заједнице и појачати акцију контроле одвоза смећа

 

 

                                                                      Носилац активности:

Одјељење комуналне полиције

Одјељење за стамбено-

                                                                       комуналне послове и заштиту жив.околине

                                                                       и Одсјек мјесних заједница

                                                                       Рок: током априла

XII Активности у ЗЕВ:

 

            А)  уређење дворишта око стамбених зграда

            Б) уклањање графита са фасада

            В) формирање комисије за избор три (3) најбоље уређене ЗЕВ

           Г) награде за најбоље ЗЕВ:

                                   -клупе,

                                   -саднице

                                   -канте за отпатке

                                                                        

                                                                      Носилац активности: Одјељење за стамбено-

                                                                       комуналне послове и заштиту жив.околине

                                                                       и комунална полиција

 

 

                                                                       Рок: током априла

 

 

 

 

 

 

XV Kонференција за новинаре-и додјела захвалница учесницима у акцији „Април-мјесец чистоће“

 Датум: 28.април 2017. године у 15 сати

мала сала

 

 

                                                                                              Начелник

                                                                                  Комуналне полиције

 

                                                                                  _____________________

                                                                                  Ратомир Драганић