Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Јавни позив заинтересованим лицима за достављање приједлога и сугестија за планска рјешења у обухвату измјене Регулационог плана „Индустријска зона 4“ у Бијељини

slika

На основу члана 42. тачка 2. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), Одјељење за просторно уређење Града Бијељина објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

За достављање приједлога и сугестија за планска рјешења у обухвату измјене Регулационог плана „Индустријска зона 4“ у Бијељини

 

Позивају се сва заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату измјене Регулационог плана „Индустријска зона 4“ у Бијељини, да носиоцу припреме плана, Одјељењу за просторно уређење ГУГ Бијељина, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа, доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховим власништву, везано за израду Израду измјене Регулационог плана „Индустријска зона 4“ у Бијељини.

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Одјељење за просторно уређење