Документи

Вијести

Бијељинска Паркинг служба добар примјер службама у региону

slika

Дирекција за изградњу и развој града, Служба за управљање јавним паркиралиштима Града Бијељина, је међу првима у БиХ покренула наплату прекршаја преко Euro Parking Collection (EPC) система из Лондона, што је резултирало смањењем прекршаја за 70% за возила са страним регистарским ознакама и довело до бољег комуналног реда. Добри ефекти ове сарадње су се чули и у окружењу, па у Бијељину на консултације и обуку у вези сарадње са EPC долазе представници бројних градова из БиХ у којима се врши контрола и наплата паркирања.

Власници возила са страним регистарским ознакама, који нису измирили дуг на основу издате доплатне карте у Бијељини, добијају обавјештење о казни на кућну адресу у иностранству, односно, у свим земљама Европе. Трошкови казне се обрачунавају у зависности од земље у коју се шаље казна, јер приступ подацима није исти за све земље, па то утиче на висину саме казне. Служба за јавна паркиралишта Града Бијељина по једној казни потражује 10 КМ (око 5 еура), док EPC наплаћује остале трошкове. Ова процедура је почела да се примјењује у Граду Бијељина прије три године, када је пуномоћ потписана са EPC у Лондону, који је овлашћен од стране различитих организација издавача налога за плаћање и казни у цијелој Европи да дјелује у њихово име у администрацији издавања обавјештења о казни.

Захваљујући ефикасној реализацији ових мјера, у претходне три године дошло је до повећања прихода од укупно 26%, што је омогућило набавку нових ПДА уређаја и обиљежавање комплетног паркинг простора са маркерима зона, чиме је унапријеђен квалитет пружања услуга.

У Паркинг служби подсјећају да је главни циљ контроле и наплате паркирања првенствено увођење комуналног реда и растерећење саобраћаја у ужем центру града, што је регулисано и цијеном паркирања, која је у ширем центру Града упола нижа, уз могућност куповине дневне карте.

Такође, ова Служба посвећује велику пажњу јачању социјалног предузетништва и друштвеној инклузији маргинализованих категорија становништва. У том циљу остварена је одлична сарадња са предузећем „Патриот“ из Бијељине у оквиру које је у Паркинг служби запослено 16 радника са инвалидитетом, који успјешно обављају послове контроле и наплате паркирања.