Документи

Вијести

ЦЦИ анализирали јавне политике у области заштите и спасавања

slika

Центри цивилних иницијатива су у Бијељини 12. априла одржали Фокус групу на којој су представили своју “Анализу локалних јавних политика у области заштите и спасавања са приједлогом интервенција”. На скупу су учествовали и начелници надлежних одјељења и шефови одсјека Цивилне заштите Града Бијељина и општина Теочак, Сапна, Шековићи и Лопаре. Фокус група је одржана с циљем прикупљања података о степену опремљености и обучености јединица цивилне заштите, односно, заједничког утврђивања чињеничног стања и верификовања потреба за изградњу ефикасног система заштите и спасавања у овим локалним заједницама.
- Анализа је показала да већина локалних заједница мора још увијек да предузме додатне активности на изради одговарајућих база података, процјена угрожености, односно, остале планске документације из области заштите и спасавања од природних катастрофа, што представља темељни корак у обезбјеђивању адекватне заштите грађана у случају природних несрећа. Као позитиван примјер, могли би издвојити Град Бијељину, која је по овим питањима учинила највише, поучени поплавама које су задесиле ово подручје протеклих година. Генерално, и даље је свим циљним општинама потребно додатно унапређење, највише кроз набавку опреме и обезбјеђење специјалистичких обука за припаднике јединица цивилне заштите - навео је Денис Телић, пројект-менаџер ЦЦИ-а
Наведена Фокус група организована је у оквиру пројекта „Побољшање система за превенцију и заштиту од поплава у Граду Бијељина и општинама Лопаре, Шековићи, Сапна и Теочак“, који је финансијски подржала Делегација ЕУ у БиХ. Општи циљ пројекта је да се допринесе јачању капацитета циљних општина у спречавању поплава и заштите грађана од потенцијалних природних непогода.
- ЦЦИ ће уз финансијску подршку Делегације ЕУ од 150.000 евра настојати да у циљаним општинама предузимањем конкретних активности на основу потреба идентификованих кроз документ „Анализа локалних јавних политика у области заштите и спашавања са приједлогом интервенција“ ојачају превенцију и заштиту од природних непогода у циљним општинама. Израда тендерске процедуре за набавку опреме, избор извођача обука и инфраструктурних радова је у завршној фази - додао је Денис Телић, пројект менаџер ЦЦИ-а.