Документи

Вијести

Ванредне инспекцијске контроле

slika

Одјељење за инспекцијске послове Градске управе Града Бијељина покренуло је ванредну контролу у десет предшколских установа, 13 основних и шест средњих школа, на факултетима и у домовима за дјецу, омладину и старе на подручју Града. 
У контролу је укључена градска Здравствена инспекција и Инспекција за храну, са циљем провјере нивоа хигијене и квалитета хране.
- С обзиром на то да је хигијена важна област здравствено-санитарног надзора, градска Здравствена инспекција ће извршти инспекцијске прегледе у поменутим установама на подручју Града Бијељине. У исто вријеме ће и градска Инспекција за храну извршити инспекцијски надзор над прометом хране и пружањем угоститељских услуга у овим установама, као и у објектима који се налазе у близини школа и предшколских установа - истакао је начелник Одјељења за инспекцијске послове Бобан Јовичевић.
Он је истакао да је превентиван и корективан вид контрола, односно благовремен и учестали инспекцијски надзор у области промета и заштите здравља, као и инспекцијски надзор у области грађевинарства и заштите животне средине, веома битан за локалну заједницу.
- Одјељење за инспекцијске послове покренуће још неколико ванредних контрола, да бисмо провјерили да ли се и у којој мјери субјекти који су предмет инспекцијског надзора придржавају законских прописа - појаснио је Јовичевић.